ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

 • Dịch vụ lập dự án của chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu từ dự án dược liệu đến nông nghiệp. Với kinh nghiệm sâu rộng, chúng tôi đảm bảo lập ra các dự án hiệu quả, bền vững, hỗ trợ từ khâu nghiên cứu, phân tích đến thực thi. Liên hệ ngay để biến ý tưởng thành hiện thực!


  Mười công đức lớn của việc phát tâm in kinh Phật

  Hạt giống giá tốt đủ chủng loại, giống tốt

  Vì Kinh sách là pháp bảo được đức Phật nói ra là những lời chân thật giúp mọi người sống an vui tự tại. Một quyển sách nếu ta đọc thấy hay ta thường giới thiệu cho bạn bè biết, tặng biếu người đó huống chi kinh sách là những lời dạy của đức Phật, chân lý vượt thời gian và không gian. Ấn tống kinh sách được những lợi ích sau:

  in kinh sách

  1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng chuyển thành nhẹ.
  2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi các nạn ôn dịch, thiên tai, trộm cướp, giặc giã, lao tù….
  3. Nhờ công đức Pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước được giải thoát, không còn phải khổ vì nạn oán thù.
  4. Không bị dạ xoa, ác quỷ xâm phạm; không bị rắn độc, thú dữ làm hại.
  5. Tâm được an ổn, ngày không hiểm nạn, đêm không ác mộng, sắc mặt hồng hào, sức khỏe dồi dào, việc làm cát lợi.
  6. Thành tâm phụng trì giáo Pháp, tuy không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài.
  7. Nói ra và làm những điều gì đều được trời, người yêu mến, phàm đi đến đâu cũng được nhiều người thật lòng ái mộ, cung kính.
  8. Người ngu thành trí, kẻ bệnh được lành, lúc khốn khó sẽ hanh thông. Còn như phụ nữ lúc xả báo thân, sẽ được chuyển thành thân nam.
  9. Xa hẳn đường ác, sinh vào cõi lành, tướng mạo đoan chính, tư chất ưu việt, phúc báo thù diệu.
  10. Có thể gieo trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phúc; sẽ được vô lượng quả báo thù thắng; sinh ra chỗ nào cũng thường gặp Phật nghe Pháp, mãi đến khi khai mở ba minh (Tam minh: là Thiên nhãn minh, Túc mệnh minh, Lậu tận minh.) thân chứng 6 thông, sớm thành quả Phật.

  Qúy vị phát tâm in Kinh Phật xem tại đây

  Hạt giống giá tốt đủ chủng loại, giống tốt


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  Cây thuốc quý

  Bạn cần biết

 • Dịch vụ lập dự án của chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu từ dự án dược liệu đến nông nghiệp. Với kinh nghiệm sâu rộng, chúng tôi đảm bảo lập ra các dự án hiệu quả, bền vững, hỗ trợ từ khâu nghiên cứu, phân tích đến thực thi. Liên hệ ngay để biến ý tưởng thành hiện thực!


  Mười công đức lớn của việc phát tâm in kinh Phật

  Hạt giống giá tốt đủ chủng loại, giống tốt

  Vì Kinh sách là pháp bảo được đức Phật nói ra là những lời chân thật giúp mọi người sống an vui tự tại. Một quyển sách nếu ta đọc thấy hay ta thường giới thiệu cho bạn bè biết, tặng biếu người đó huống chi kinh sách là những lời dạy của đức Phật, chân lý vượt thời gian và không gian. Ấn tống kinh sách được những lợi ích sau:

  in kinh sách

  1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng chuyển thành nhẹ.
  2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi các nạn ôn dịch, thiên tai, trộm cướp, giặc giã, lao tù….
  3. Nhờ công đức Pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước được giải thoát, không còn phải khổ vì nạn oán thù.
  4. Không bị dạ xoa, ác quỷ xâm phạm; không bị rắn độc, thú dữ làm hại.
  5. Tâm được an ổn, ngày không hiểm nạn, đêm không ác mộng, sắc mặt hồng hào, sức khỏe dồi dào, việc làm cát lợi.
  6. Thành tâm phụng trì giáo Pháp, tuy không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài.
  7. Nói ra và làm những điều gì đều được trời, người yêu mến, phàm đi đến đâu cũng được nhiều người thật lòng ái mộ, cung kính.
  8. Người ngu thành trí, kẻ bệnh được lành, lúc khốn khó sẽ hanh thông. Còn như phụ nữ lúc xả báo thân, sẽ được chuyển thành thân nam.
  9. Xa hẳn đường ác, sinh vào cõi lành, tướng mạo đoan chính, tư chất ưu việt, phúc báo thù diệu.
  10. Có thể gieo trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phúc; sẽ được vô lượng quả báo thù thắng; sinh ra chỗ nào cũng thường gặp Phật nghe Pháp, mãi đến khi khai mở ba minh (Tam minh: là Thiên nhãn minh, Túc mệnh minh, Lậu tận minh.) thân chứng 6 thông, sớm thành quả Phật.

  Qúy vị phát tâm in Kinh Phật xem tại đây

  Hạt giống giá tốt đủ chủng loại, giống tốt


  Quảng cáo 336x280