ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Trẻ sinh vào giờ Quan sát


  Trẻ sinh phạm giờ Quan Sát (tù tội) và cách hóa giải. Một trong những giờ sinh rất "xấu" đối với những đứa bé nào khi trào đời mà không bà mẹ ông bố nào muốn. Đó là sinh phạm giờ Quan sát.

  Hầu hết là các bà mẹ ông bố đều không biết giờ Quan sát là gì, dưới đây tôi xin nêu cụ thể giờ Quan sát và cách hóa giải khi trẻ sinh phạm giờ Quan sát  Trẻ sinh phạm giờ Quan sát thì lớn lên trẻ ngỗ ngịch, thông minh, bất trị, đặc biệt là sẽ phạm vào con đường lao lý và tù tội. Lớn lên sẽ mắc các chứng bệnh về gan. Cách tính trẻ sinh phạm vào giờ Quan sát rất dễ, chỉ cần tra bảng sau:

  trẻ sinh giờ quan sát

  Tháng Giờ Quan sát Tháng Giờ Quan sát
  Giêng Tỵ Bảy Hợi
  Hai Thìn Tám Tuất
  Ba Mão Chín Dậu
  Dần Mười Thân
  Năm Sửu Mười Một Mùi
  Sáu Mời hai (chap) Ngọ

  Ví dụ: Cháu bé sinh năm Thìn 2012 trên, sinh vào giờ Thìn tháng 4 âm, không phạm giờ Quan sát (Giờ Quan sát phải là giờ Dần tháng 4 âm).

  Thủ tục bán khoán cho Đức Ông như sau:

  Tốt nhất lên chùa, gặp người trụ trì, đặt vấn đề, sau đó được người trụ trì hướng dẫn sắm lễ là những thủ tục cần thiết. Hoặc đưa tiền chi phí từ đầu đến cuối cho buổi lễ bán khoán cho người trụ trì làm giúp

  Bạn có thể tìm hiểu thêm cách mà tôi hóa giải: 

  Mười công đức lớn của việc in kinh Phật

  Vì Kinh sách là pháp bảo được đức Phật nói ra là những lời chân thật giúp mọi người sống an vui tự tại. Một quyển sách nếu ta đọc thấy hay ta thường giới thiệu cho bạn bè biết, tặng biếu người đó huống chi kinh sách là những lời dạy của đức Phật, chân lý vượt thời gian và không gian.

  Ấn tống kinh sách được những lợi ích sau:

  1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng chuyển thành nhẹ.
  2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi các nạn ôn dịch, thiên tai, trộm cướp, giặc giã, lao tù….
  3. Nhờ công đức Pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước được giải thoát, không còn phải khổ vì nạn oán thù.
  4. Không bị dạ xoa, ác quỷ xâm phạm; không bị rắn độc, thú dữ làm hại.
  5. Tâm được an ổn, ngày không hiểm nạn, đêm không ác mộng, sắc mặt hồng hào, sức khỏe dồi dào, việc làm cát lợi.
  6. Thành tâm phụng trì giáo Pháp, tuy không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài.
  7. Nói ra và làm những điều gì đều được trời, người yêu mến, phàm đi đến đâu cũng được nhiều người thật lòng ái mộ, cung kính.
  8. Người ngu thành trí, kẻ bệnh được lành, lúc khốn khó sẽ hanh thông. Còn như phụ nữ lúc xả báo thân, sẽ được chuyển thành thân nam.
  9. Xa hẳn đường ác, sinh vào cõi lành, tướng mạo đoan chính, tư chất ưu việt, phúc báo thù diệu.
  10. Có thể gieo trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phúc; sẽ được vô lượng quả báo thù thắng; sinh ra chỗ nào cũng thường gặp Phật nghe Pháp, mãi đến khi khai mở ba minh (Tam minh: là Thiên nhãn minh, Túc mệnh minh, Lậu tận minh.) thân chứng 6 thông, sớm thành quả Phật.

  Nguồn: Chùa quán sứ


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Trẻ sinh vào giờ Quan sát


  Trẻ sinh phạm giờ Quan Sát (tù tội) và cách hóa giải. Một trong những giờ sinh rất "xấu" đối với những đứa bé nào khi trào đời mà không bà mẹ ông bố nào muốn. Đó là sinh phạm giờ Quan sát.

  Hầu hết là các bà mẹ ông bố đều không biết giờ Quan sát là gì, dưới đây tôi xin nêu cụ thể giờ Quan sát và cách hóa giải khi trẻ sinh phạm giờ Quan sát  Trẻ sinh phạm giờ Quan sát thì lớn lên trẻ ngỗ ngịch, thông minh, bất trị, đặc biệt là sẽ phạm vào con đường lao lý và tù tội. Lớn lên sẽ mắc các chứng bệnh về gan. Cách tính trẻ sinh phạm vào giờ Quan sát rất dễ, chỉ cần tra bảng sau:

  trẻ sinh giờ quan sát

  Tháng Giờ Quan sát Tháng Giờ Quan sát
  Giêng Tỵ Bảy Hợi
  Hai Thìn Tám Tuất
  Ba Mão Chín Dậu
  Dần Mười Thân
  Năm Sửu Mười Một Mùi
  Sáu Mời hai (chap) Ngọ

  Ví dụ: Cháu bé sinh năm Thìn 2012 trên, sinh vào giờ Thìn tháng 4 âm, không phạm giờ Quan sát (Giờ Quan sát phải là giờ Dần tháng 4 âm).

  Thủ tục bán khoán cho Đức Ông như sau:

  Tốt nhất lên chùa, gặp người trụ trì, đặt vấn đề, sau đó được người trụ trì hướng dẫn sắm lễ là những thủ tục cần thiết. Hoặc đưa tiền chi phí từ đầu đến cuối cho buổi lễ bán khoán cho người trụ trì làm giúp

  Bạn có thể tìm hiểu thêm cách mà tôi hóa giải: 

  Mười công đức lớn của việc in kinh Phật

  Vì Kinh sách là pháp bảo được đức Phật nói ra là những lời chân thật giúp mọi người sống an vui tự tại. Một quyển sách nếu ta đọc thấy hay ta thường giới thiệu cho bạn bè biết, tặng biếu người đó huống chi kinh sách là những lời dạy của đức Phật, chân lý vượt thời gian và không gian.

  Ấn tống kinh sách được những lợi ích sau:

  1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng chuyển thành nhẹ.
  2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi các nạn ôn dịch, thiên tai, trộm cướp, giặc giã, lao tù….
  3. Nhờ công đức Pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước được giải thoát, không còn phải khổ vì nạn oán thù.
  4. Không bị dạ xoa, ác quỷ xâm phạm; không bị rắn độc, thú dữ làm hại.
  5. Tâm được an ổn, ngày không hiểm nạn, đêm không ác mộng, sắc mặt hồng hào, sức khỏe dồi dào, việc làm cát lợi.
  6. Thành tâm phụng trì giáo Pháp, tuy không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài.
  7. Nói ra và làm những điều gì đều được trời, người yêu mến, phàm đi đến đâu cũng được nhiều người thật lòng ái mộ, cung kính.
  8. Người ngu thành trí, kẻ bệnh được lành, lúc khốn khó sẽ hanh thông. Còn như phụ nữ lúc xả báo thân, sẽ được chuyển thành thân nam.
  9. Xa hẳn đường ác, sinh vào cõi lành, tướng mạo đoan chính, tư chất ưu việt, phúc báo thù diệu.
  10. Có thể gieo trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phúc; sẽ được vô lượng quả báo thù thắng; sinh ra chỗ nào cũng thường gặp Phật nghe Pháp, mãi đến khi khai mở ba minh (Tam minh: là Thiên nhãn minh, Túc mệnh minh, Lậu tận minh.) thân chứng 6 thông, sớm thành quả Phật.

  Nguồn: Chùa quán sứ