ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


Cam Thảo Đất

Cam thảo nam hay cam thảo đất, thổ cam thảo (danh pháp khoa học: Scoparia dulcis) là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753. Xem thêm các thông tin khác như, tác dụng của cây cam thảo,cây cam thảo đất chữa bệnh tiểu đường, hình cây cam thảo đất, cam thảo đất mua ở đâu, cam thảo đất chữa mề đay, cam thảo dất...


Sức khỏe đời sống


Bài thuốc nam chữa bệnh


Bệnh ung thư


Cây thuốc Nam


Bệnh thường gặpTin mới đăng

Cây thuốc quý

Bạn cần biết


Cam Thảo Đất

Cam thảo nam hay cam thảo đất, thổ cam thảo (danh pháp khoa học: Scoparia dulcis) là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753. Xem thêm các thông tin khác như, tác dụng của cây cam thảo,cây cam thảo đất chữa bệnh tiểu đường, hình cây cam thảo đất, cam thảo đất mua ở đâu, cam thảo đất chữa mề đay, cam thảo dất...


Quảng cáo 336x280