ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

Những bài thuốc đông y chữa bệnh khó có thai

Chữa chứng khó có thai bằng những bài thuốc đông y dưới đây.
 • Bài 1:

  Bài thuốc gồm các vị thuốc:
  Bài thuốc gồm các vị thuốc:

  Ngải cứu, đương quy, sinh địa hoàng mỗi vị 16g; bạch thược, hoàng kỳ, xuyên khung, tục đoan mỗi vị 12g; ngô thù du 8g; hương phụ 20g; quan quế 4g. Các vị trên cho vào 2.400ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 2:

  Bài thuốc gồm các vị thuốc:
  Bài thuốc gồm các vị thuốc:

  Bạch truật, bạch thược, hoàng kỳ, xuyên khung, phục linh, tục đoan mỗi vị 12g; đương quy, sinh địa hoàng mỗi vị 16g; ngô thù du 8g, hương phụ 20g; quan quế 4g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 3:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bạch truật, thự dự, khiếm thực, đỗ trọng, thỏ ty tử mỗi vị 16g; nhân sâm, nhục quế, bổ cốt chỉ mỗi vị 10g; ba kích 20g; hắc phụ tử 12g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày

 • Bài 4:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Đại thục địa 40g; đương quy, bạch thược, sơn thù nhục mỗi vị 20g. Các vị trên cho vào 2.000ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 5:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bán hạ chế, hương phụ mỗi thứ 20g; trần bì, thần khúc, phục linh mỗi thứ 12g; xuyên khung 16g. Các vị trên cho vào 2.000ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 6:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Đương quy, bạch truật, hương phụ mỗi vị 20g; mẫu đơn bì, thiên hoa phấn, phục linh mỗi vị 12g; bạch thược 40g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 7:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bạch truật 16g; mẫu đơn bì, địa cốt bì, mạch môn mỗi vị 12g; thạch hộc 10g; ngũ vị tử 4g; sa sâm, huyền sâm mỗi vị 20g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang chia đều 3 lần uống trong ngày.


Sức khỏe đời sống


Bài thuốc nam chữa bệnh


Bệnh ung thư


Cây thuốc Nam


Bệnh thường gặpTin mới đăng

Cây thuốc quý

Bạn cần biết

Những bài thuốc đông y chữa bệnh khó có thai

Chữa chứng khó có thai bằng những bài thuốc đông y dưới đây.
 • Bài 1:

  Bài thuốc gồm các vị thuốc:
  Bài thuốc gồm các vị thuốc:

  Ngải cứu, đương quy, sinh địa hoàng mỗi vị 16g; bạch thược, hoàng kỳ, xuyên khung, tục đoan mỗi vị 12g; ngô thù du 8g; hương phụ 20g; quan quế 4g. Các vị trên cho vào 2.400ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 2:

  Bài thuốc gồm các vị thuốc:
  Bài thuốc gồm các vị thuốc:

  Bạch truật, bạch thược, hoàng kỳ, xuyên khung, phục linh, tục đoan mỗi vị 12g; đương quy, sinh địa hoàng mỗi vị 16g; ngô thù du 8g, hương phụ 20g; quan quế 4g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 3:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bạch truật, thự dự, khiếm thực, đỗ trọng, thỏ ty tử mỗi vị 16g; nhân sâm, nhục quế, bổ cốt chỉ mỗi vị 10g; ba kích 20g; hắc phụ tử 12g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày

 • Bài 4:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Đại thục địa 40g; đương quy, bạch thược, sơn thù nhục mỗi vị 20g. Các vị trên cho vào 2.000ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 5:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bán hạ chế, hương phụ mỗi thứ 20g; trần bì, thần khúc, phục linh mỗi thứ 12g; xuyên khung 16g. Các vị trên cho vào 2.000ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 6:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Đương quy, bạch truật, hương phụ mỗi vị 20g; mẫu đơn bì, thiên hoa phấn, phục linh mỗi vị 12g; bạch thược 40g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang, chia đều 3 lần uống trong ngày.

 • Bài 7:

  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:
  Bài Thuốc gồm các vị thảo dược:

  Bạch truật 16g; mẫu đơn bì, địa cốt bì, mạch môn mỗi vị 12g; thạch hộc 10g; ngũ vị tử 4g; sa sâm, huyền sâm mỗi vị 20g. Các vị trên cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Ngày uống một thang chia đều 3 lần uống trong ngày.


Quảng cáo 336x280