ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

 • Tìm hiểu Cây thuốc vị thuốc Việt Nam, Thông tin Dược liệu, bài thuốc, cây thuốc qúy, trồng dược liệu, Nông nghiệp sạch, Triết lý cuộc sống... Y dược học Việt Nam, Tham gia đăng bán sản phẩm tại Chợ Dược Liệu Việt Nam


  Trồng nhân lành sẽ hái quả lành, trồng nhân ác sẽ hái quả ác

  Hiện nay có rất nhiều người trên thế giới không có đủ thức ăn, không đủ quần áo mặc hay nơi cư ngụ đàng hoàng, trong khi một thiểu số người lại có quá nhiều hơn những gì mà họ có thể dùng đến. Con thất vọng vì những việc làm của con dường như không có tác dụng gì nhiều tới những điều này. #Dongtayy #Đông_tây_y

  Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu.

  Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu.

  VẤN:

  1. Con mơ thấy một cảnh giới đặc biệt lúc đang ngồi thiền. Con thấy một quả cầu vàng với một lỗ khóa trong đó. Một chiếc chìa khóa vàng được đưa vào lỗ khóa và quả cầu bắt đầu quay. Ánh sáng càng mạnh lên. Một cảnh giới khác là sự hình thành của châu báu. Sự hình thành này có một khuôn mẫu nhất định và thành hình một cái gì đó trông giống như viên ngọc lưu ly bóng ngời phát ra ánh sáng màu đỏ và vàng rất mạnh.  

  2. Hiện nay có rất nhiều người trên thế giới không có đủ thức ăn, không đủ quần áo mặc hay nơi cư ngụ đàng hoàng, trong khi một thiểu số người lại có quá nhiều hơn những gì mà họ có thể dùng đến. Con đã kinh nhiệm rất nhiều thất vọng vì những việc làm của con dường như không có tác dụng gì nhiều trong khi các vấn đề thật khổng lồ. Chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều này?

  ĐÁP

  1.Lo lắng nhiều quá về những vấn đề này cũng không giúp ích gì. Quý vị tận sức mình và làm những gì quý vị có thể làm và đừng đòi hỏi quá nhiều nơi bản thân mình. Một cá nhân chỉ có một ảnh hưởng hạn chế. Trên thế giới thì có quá nhiều người, quý vị trước tiên phải lo cứu mình đã. 

  Khi chúng ta niệm danh hiệu Phật, rồi dừng lại và ngồi vào chỗ của mình, đây có thể được coi là tham Thiền. Nhưng quý vị cũng có thể tiếp tục thầm niệm Phật. Đó là lúc rất dễ dàng để vào cảnh giới "Khinh An". "Khinh An" là gì? Đó là dấu hiệu bắt đầu nhập định. Quý vị có thể cảm thấy dường như thân mình và vũ trụ hòa với nhau thành một. Lúc ấy sẽ không còn tướng Ngã, Nhân, Chúng Sanh và Thọ Giả. Quý vị chắc chắn không phải ngủ nhưng mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Đó là một loại cảnh giới "Khinh An". Bất cứ ai có thể ngưng được vọng tưởng thì có thể đặt được cái trí huệ chơn chánh này.  

  2. Vị cư sĩ này vừa rồi nói rằng nhiều người trên thế giới thiếu lương thực, quần áo và nơi ở. Nhiều người không có thực phẩm để ăn, không có quần áo để mặc, và không có nhà để sống.

  Tại sao? Đó là vì người làm điều thiện thì rất ít và những người làm ác thì rất nhiều. Những người phạm các loại ác nghiệp và không làm việc tốt phải thọ chịu loại quả báo này. Loại quả báo này không dễ gì mà ngăn chặn, vì kẻ làm ác rất nhiều và những người làm việc thiện lại quá ít. Nếu quý vị muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp, trước tiên quý vị phải bắt đầu từ chính mình. Nếu muốn giảm bớt đau khổ của tất cả mọi người trên thế giới, quý vị cũng phải bắt đầu từ chính mình.

  Làm cách nào? Tự mình đừng làm điều ác, thay vào đó hãy làm tất cả các việc thiện. Bằng cách này quý vị có thể ngăn chặn những thảm họa đau khổ cho chúng ta và giúp ích một chút cho thế giới. Hãy làm nhiều việc tốt trong sức lực của mình. Cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng đừng lo lắng quá nhiều.

  Nếu cả ngày không làm gì ngoại trừ chỉ ngồi và nghĩ, "Con người đau khổ nhiều quá. Tôi có thể làm gì?" thì thật vô dụng. Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu. Lúc đó thế giới sẽ tốt đẹp, và tất cả mọi người sẽ có quần áo, thực phẩm, và nhà ở.

  Do đó, nếu quý vị muốn thế giới trở nên an lành, quý vị phải "tránh mọi điều ác và thực hành tất cả điều lành", rồi thì thế giới tự nhiên sẽ trở nên tốt đẹp. Người ta nói: Trồng nhân lành sẽ hái quả lành, trồng nhân ác sẽ hái quả ác. Nếu quý vị trồng nhân sâm, trong tương lai sẽ gặt hái nhân sâm. Nếu quý vị trồng hà thủ ô , trong tương lai sẽ thu hoạch hà thủ ô. Nhân nào quả đó, quý vị sẽ có được những gì mình trồng. Đạo lý nghiệp báo giống như cách trồng trọt và thu hoạch ở ngoài ruộng đồng. 

  HT Tuyên hóa


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  Cây thuốc quý

  Bạn cần biết

 • Tìm hiểu Cây thuốc vị thuốc Việt Nam, Thông tin Dược liệu, bài thuốc, cây thuốc qúy, trồng dược liệu, Nông nghiệp sạch, Triết lý cuộc sống... Y dược học Việt Nam, Tham gia đăng bán sản phẩm tại Chợ Dược Liệu Việt Nam


  Trồng nhân lành sẽ hái quả lành, trồng nhân ác sẽ hái quả ác

  Hiện nay có rất nhiều người trên thế giới không có đủ thức ăn, không đủ quần áo mặc hay nơi cư ngụ đàng hoàng, trong khi một thiểu số người lại có quá nhiều hơn những gì mà họ có thể dùng đến. Con thất vọng vì những việc làm của con dường như không có tác dụng gì nhiều tới những điều này. #Dongtayy #Đông_tây_y

  Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu.

  Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu.

  VẤN:

  1. Con mơ thấy một cảnh giới đặc biệt lúc đang ngồi thiền. Con thấy một quả cầu vàng với một lỗ khóa trong đó. Một chiếc chìa khóa vàng được đưa vào lỗ khóa và quả cầu bắt đầu quay. Ánh sáng càng mạnh lên. Một cảnh giới khác là sự hình thành của châu báu. Sự hình thành này có một khuôn mẫu nhất định và thành hình một cái gì đó trông giống như viên ngọc lưu ly bóng ngời phát ra ánh sáng màu đỏ và vàng rất mạnh.  

  2. Hiện nay có rất nhiều người trên thế giới không có đủ thức ăn, không đủ quần áo mặc hay nơi cư ngụ đàng hoàng, trong khi một thiểu số người lại có quá nhiều hơn những gì mà họ có thể dùng đến. Con đã kinh nhiệm rất nhiều thất vọng vì những việc làm của con dường như không có tác dụng gì nhiều trong khi các vấn đề thật khổng lồ. Chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều này?

  ĐÁP

  1.Lo lắng nhiều quá về những vấn đề này cũng không giúp ích gì. Quý vị tận sức mình và làm những gì quý vị có thể làm và đừng đòi hỏi quá nhiều nơi bản thân mình. Một cá nhân chỉ có một ảnh hưởng hạn chế. Trên thế giới thì có quá nhiều người, quý vị trước tiên phải lo cứu mình đã. 

  Khi chúng ta niệm danh hiệu Phật, rồi dừng lại và ngồi vào chỗ của mình, đây có thể được coi là tham Thiền. Nhưng quý vị cũng có thể tiếp tục thầm niệm Phật. Đó là lúc rất dễ dàng để vào cảnh giới "Khinh An". "Khinh An" là gì? Đó là dấu hiệu bắt đầu nhập định. Quý vị có thể cảm thấy dường như thân mình và vũ trụ hòa với nhau thành một. Lúc ấy sẽ không còn tướng Ngã, Nhân, Chúng Sanh và Thọ Giả. Quý vị chắc chắn không phải ngủ nhưng mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Đó là một loại cảnh giới "Khinh An". Bất cứ ai có thể ngưng được vọng tưởng thì có thể đặt được cái trí huệ chơn chánh này.  

  2. Vị cư sĩ này vừa rồi nói rằng nhiều người trên thế giới thiếu lương thực, quần áo và nơi ở. Nhiều người không có thực phẩm để ăn, không có quần áo để mặc, và không có nhà để sống.

  Tại sao? Đó là vì người làm điều thiện thì rất ít và những người làm ác thì rất nhiều. Những người phạm các loại ác nghiệp và không làm việc tốt phải thọ chịu loại quả báo này. Loại quả báo này không dễ gì mà ngăn chặn, vì kẻ làm ác rất nhiều và những người làm việc thiện lại quá ít. Nếu quý vị muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp, trước tiên quý vị phải bắt đầu từ chính mình. Nếu muốn giảm bớt đau khổ của tất cả mọi người trên thế giới, quý vị cũng phải bắt đầu từ chính mình.

  Làm cách nào? Tự mình đừng làm điều ác, thay vào đó hãy làm tất cả các việc thiện. Bằng cách này quý vị có thể ngăn chặn những thảm họa đau khổ cho chúng ta và giúp ích một chút cho thế giới. Hãy làm nhiều việc tốt trong sức lực của mình. Cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng đừng lo lắng quá nhiều.

  Nếu cả ngày không làm gì ngoại trừ chỉ ngồi và nghĩ, "Con người đau khổ nhiều quá. Tôi có thể làm gì?" thì thật vô dụng. Bản thân quý vị phải làm việc tốt và làm sao cho mỗi ngày có nhiều người tốt hơn trong thế giới và bớt đi những người xấu. Lúc đó thế giới sẽ tốt đẹp, và tất cả mọi người sẽ có quần áo, thực phẩm, và nhà ở.

  Do đó, nếu quý vị muốn thế giới trở nên an lành, quý vị phải "tránh mọi điều ác và thực hành tất cả điều lành", rồi thì thế giới tự nhiên sẽ trở nên tốt đẹp. Người ta nói: Trồng nhân lành sẽ hái quả lành, trồng nhân ác sẽ hái quả ác. Nếu quý vị trồng nhân sâm, trong tương lai sẽ gặt hái nhân sâm. Nếu quý vị trồng hà thủ ô , trong tương lai sẽ thu hoạch hà thủ ô. Nhân nào quả đó, quý vị sẽ có được những gì mình trồng. Đạo lý nghiệp báo giống như cách trồng trọt và thu hoạch ở ngoài ruộng đồng. 

  HT Tuyên hóa