ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Phát hiện hoạt chất ức chế ung thư ở hải sâm


  Hai nhà khoa học trẻ là Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa phát hiện ba hợp chất có cấu trúc mới trong cơ thể loài hải sâm trắng, có tác dụng ức chế các dòng tế bào ung thư người.

  Ba hợp chất mới được đặt tên là holothurin A3, A4 và holothurigenin B, có hoạt tính gây độc tế bào trên ba dòng tế bào ung thư người là ung thư gan, ung thư biểu mô và ung thư màng tử cung.

  Ở Việt Nam, có bốn loài hải sâm được phát hiện phổ biến là hải sâm đen, hải sâm trắng, hải sâm vú và hải sâm mít. Hải sâm được gây nuôi dễ dàng, cho năng suất cao tại một số địa phương như Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa).

  Hải sâm trắng khô

  Hải sâm trắng khô

  Theo Văn Giang (Hà Nội Mới)


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Phát hiện hoạt chất ức chế ung thư ở hải sâm


  Hai nhà khoa học trẻ là Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa phát hiện ba hợp chất có cấu trúc mới trong cơ thể loài hải sâm trắng, có tác dụng ức chế các dòng tế bào ung thư người.

  Ba hợp chất mới được đặt tên là holothurin A3, A4 và holothurigenin B, có hoạt tính gây độc tế bào trên ba dòng tế bào ung thư người là ung thư gan, ung thư biểu mô và ung thư màng tử cung.

  Ở Việt Nam, có bốn loài hải sâm được phát hiện phổ biến là hải sâm đen, hải sâm trắng, hải sâm vú và hải sâm mít. Hải sâm được gây nuôi dễ dàng, cho năng suất cao tại một số địa phương như Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa).

  Hải sâm trắng khô

  Hải sâm trắng khô

  Theo Văn Giang (Hà Nội Mới)