ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Khẩn cấp: Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg


  Công văn số 20510/QLD-CL ngày 06/12/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Công văn số 20510/QLD-CL ngày 06/12/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Nguồn: Cục Quản Lý Dược - BYT  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Khẩn cấp: Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg


  Công văn số 20510/QLD-CL ngày 06/12/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Công văn số 20510/QLD-CL ngày 06/12/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

  Nguồn: Cục Quản Lý Dược - BYT