ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • IUI - Tỷ lệ thành công của bơm tinh trùng vào buồng tử cung và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị

  Mục tiêu Xác định tỷ lệ thành công và sự tương quan của các yếu tố như tuổi, nguyên nhân gây vô sinh, số nang noãn, nội mạc tử cung, phác đồ kích thích buồng trứng, số lần bơm tinh trùng,... với kết quả của phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung ( Intrauterine Insemination - IUI ). Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. Nơi thực hiện Khoa Hiếm Muộn Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ.Bệnh nhân: Tất cả các bệnh nhân được kích thích buồng trứng / IUI và có đủ số liệu. Dongtayy

  Kết quả

  Nghiên cứu được tiến hành trên 261 bệnh nhân với 323 chu kỳ điều trị. Tỷ lệ thành công tính trên tổng số chu kỳ điều trị IUI 22,6% , tuổi càng cao tỷ lệ càng giảm ( dưới 35 tuổi: 22,6%, từ 35 đến 40 tuổi : 12,5%, trên 40 tuổi 0% (p<0,05). Tùy theo nguyên nhân gây vô sinh mà tỷ lệ thành công có thể thay đổi từ 12,8% do tinh trình yếu lên đến 43% do nguyên nhân rối loạn phóng noãn(p<0,05). Số ngang noãn trung bình ở nhóm có thai cao hơn nhóm không có thai ( P 0,05), bề dày nội mạc tử cung trên 6,5 mm làm tăng khả năng có thai lên 2,19 lần so với nhóm có nội mạc tử cung dưới 6,5mm (Cl 95% 1,1 - 4,3 ). Các yếu tố khác như mật độ tinh trùng và số lần bơm tinh trùng không ảnh hưởng đến kết quả điều trị ( p<0,05 ).

  Kết luận
  Nhìn chung tỷ lệ thành công của chương trình IUI tương đối khả quan (22,6% / tổng số điều trị , 28% / tổng số bệnh nhân đến điều trị ). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có thai như tuổi, số chu kỳ điều trị, số nang noãn trưởng thành (>14mm) tại thời điểm chính hCG và bề dày nội mạc tử cung. Tuy nhiên để kết luận cụ thể cần có những nghiên cứu sâu hơn về sau.


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • IUI - Tỷ lệ thành công của bơm tinh trùng vào buồng tử cung và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị

  Mục tiêu Xác định tỷ lệ thành công và sự tương quan của các yếu tố như tuổi, nguyên nhân gây vô sinh, số nang noãn, nội mạc tử cung, phác đồ kích thích buồng trứng, số lần bơm tinh trùng,... với kết quả của phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung ( Intrauterine Insemination - IUI ). Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. Nơi thực hiện Khoa Hiếm Muộn Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ.Bệnh nhân: Tất cả các bệnh nhân được kích thích buồng trứng / IUI và có đủ số liệu. Dongtayy

  Kết quả

  Nghiên cứu được tiến hành trên 261 bệnh nhân với 323 chu kỳ điều trị. Tỷ lệ thành công tính trên tổng số chu kỳ điều trị IUI 22,6% , tuổi càng cao tỷ lệ càng giảm ( dưới 35 tuổi: 22,6%, từ 35 đến 40 tuổi : 12,5%, trên 40 tuổi 0% (p<0,05). Tùy theo nguyên nhân gây vô sinh mà tỷ lệ thành công có thể thay đổi từ 12,8% do tinh trình yếu lên đến 43% do nguyên nhân rối loạn phóng noãn(p<0,05). Số ngang noãn trung bình ở nhóm có thai cao hơn nhóm không có thai ( P 0,05), bề dày nội mạc tử cung trên 6,5 mm làm tăng khả năng có thai lên 2,19 lần so với nhóm có nội mạc tử cung dưới 6,5mm (Cl 95% 1,1 - 4,3 ). Các yếu tố khác như mật độ tinh trùng và số lần bơm tinh trùng không ảnh hưởng đến kết quả điều trị ( p<0,05 ).

  Kết luận
  Nhìn chung tỷ lệ thành công của chương trình IUI tương đối khả quan (22,6% / tổng số điều trị , 28% / tổng số bệnh nhân đến điều trị ). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có thai như tuổi, số chu kỳ điều trị, số nang noãn trưởng thành (>14mm) tại thời điểm chính hCG và bề dày nội mạc tử cung. Tuy nhiên để kết luận cụ thể cần có những nghiên cứu sâu hơn về sau.