ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Minh Xuân (Như Tiên)

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế


Kiến thức hay


Các bệnh ung thư


Kiến thức trẻ em


Các loại bệnh thường gặpTin mới đăng

Xem nhiều nhất

Bạn cần biết

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Minh Xuân (Như Tiên)

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Quản lý Dược ban hành các công văn sô 9732/QLD-MP ngày 12/7/2017, 10524/QLD-MP và 10525/QLD ngày 24/7/2017 về việc đình chỉ và lưu hành mỹ phẩm.

Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế