ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Sputnik Việt Nam

Công văn số 9011/QLD-MP ngày 28/6/2017 và số 9424/QLD-MP ngày 05/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH JBP Vietnam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và 05 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sputnik Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế


Kiến thức hay


Các bệnh ung thư


Kiến thức trẻ em


Các loại bệnh thường gặpTin mới đăng

Xem nhiều nhất

Bạn cần biết

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Sputnik Việt Nam

Công văn số 9011/QLD-MP ngày 28/6/2017 và số 9424/QLD-MP ngày 05/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH JBP Vietnam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và 05 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sputnik Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế