ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Sputnik Việt Nam


  Công văn số 9011/QLD-MP ngày 28/6/2017 và số 9424/QLD-MP ngày 05/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH JBP Vietnam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và 05 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sputnik Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

  Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Sputnik Việt Nam


  Công văn số 9011/QLD-MP ngày 28/6/2017 và số 9424/QLD-MP ngày 05/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH JBP Vietnam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và 05 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sputnik Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

  Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế