ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Đình chỉ lưu hành, thu hồi Nước súc miệng trẻ em Smart Kids không đạt chất lượng


  Công văn số 22439/QLD-MP ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam), số lô: 010217, ngày sản xuất: 13/02/17, hạn dùng: 13/02/20 do Công ty cổ phần ATZ quốc tế đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH dược phẩm Usapha sản xuất

  Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH dược phẩm Usapha sản xuất

  Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

  Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

  Nguồn: Cục quản lý dược BYT  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Đình chỉ lưu hành, thu hồi Nước súc miệng trẻ em Smart Kids không đạt chất lượng


  Công văn số 22439/QLD-MP ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam), số lô: 010217, ngày sản xuất: 13/02/17, hạn dùng: 13/02/20 do Công ty cổ phần ATZ quốc tế đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH dược phẩm Usapha sản xuất

  Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH dược phẩm Usapha sản xuất

  Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

  Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

  Nguồn: Cục quản lý dược BYT