ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt

Công văn Tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant sản xuất

Công văn số 15949/QLD-KD ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, hoặc SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC, hoặc PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP" sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này

Công văn số 15949/QLD-KD ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, hoặc SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC, hoặc PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP" sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này

Tạm ngừng nhập khẩu thuốc

Nguồn: Cục Quản lý Dược - BYT


Kiến thức hay


Các bệnh ung thư


Kiến thức trẻ em


Các loại bệnh thường gặpTin mới đăng

Xem nhiều nhất

Bạn cần biết

Công văn Tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant sản xuất

Công văn số 15949/QLD-KD ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, hoặc SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC, hoặc PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP" sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này

Công văn số 15949/QLD-KD ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, hoặc SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC, hoặc PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP" sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này

Tạm ngừng nhập khẩu thuốc

Nguồn: Cục Quản lý Dược - BYT