ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Công thức và cách làm 8 Món ăn có Dược thảo dưỡng thai rất tốt

  Công thức và cách chế biến những món ăn có thảo dược giúp dưỡng thai rất tốt từ những thực phẩm quen thuộc như: thịt gà, trứng gà, thịt dê, thịt bò, cá chép...bạn có thể tham khảo các bài thuốc này chi tiết ở dưới. Dongtayy

  Dưỡng thai

  Bài 1: Thịt gà 250g, cao gạc hươu 15g, sâm Cao Ly 8g. Chọn thịt gà mái tơ (nếu có thịt gà ác thì tốt nhất) rửa sạch, lọc bỏ da và mỡ rồi chặt miếng; sâm Cao Ly thái phiến; cao gạc hươu cắt vụn. Tất cả đem hầm cách thủy chừng 3- 4 giờ là được, chế đủ gia vị chia ăn vài lần.

  Bài 2: Trứng gà 2 quả, ngải cứu 20g. Lá ngải cứu rửa sạch, trứng gà luộc chín bóc bỏ vỏ, hai thứ cho vào nồi chế đủ nước, đun to lửa cho sôi rồi dùng lửa nhỏ đun tiếp chừng 1 - 2 giờ là được, cho thêm gia vị, ăn trong ngày, dùng liên tục 7 - 8 ngày.

  Bài 3: Thịt dê 250g, ba kích thiên 15g, đỗ trọng 12g, gừng tươi 5 lát. Thịt de rửa sạch thái miếng, các vị thước rửa sạch, tất cả cho vào nồi hầm nhừ trong 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 4: Thịt bò 250g, đẳng sâm 30g, hoàng tinh 15g, gừng tươi 4 lát. Chọn loại thịt bò tươi mềm (nếu được thịt dê là tốt nhất)  rửa sạch, thái miếng; Các vị thuốc rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa to đun sôi rồi tiếp tục hầm nhừ bằng lửa nhỏ chừng 2- 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 5: Cá chép 1 con nặng chừng 500g, lạc 30g, xích tiểu đậu 24g, gừng tươi 6 lát. Cá chép làm sạch, bỏ nội tạng, đem rán qua; lạc và xích tiểu đậu rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa nhỏ hầm kỹ chừng 2- 3 giờ là được, thêm gia vị, ăn nóng.

  Bài 6: Cá diếc 2 con, lá tía tô 15g, sa nhân 6g,gừng tươi 6 lát. Lá tía tô, sa nhân và gừng tươi rửa sạch, cá diếc mổ bụng, bỏ hết nội tạng, rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa nhỏ hầm thật kỹ chừng 2- 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 7: Thịt thỏ 250g, củ cải đỏ 250g, đẳng sâm 30g, hồng táo 6 quả. Chọn loại thịt thỏ non mềm, rửa sạch, thái miếng; củ cải đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt đoạn; hồng táo bỏ hạt, đẳng sâm rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa to đun sôi rồi hầm thật nhừ bằng lửa nhỏ chừng 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 8: Thịt lợn nạc 100g, sâm Cao Ly 10g, a giao 12g. Sâm Cao Ly rửa sạch, thái phiến; a giao thái vụn; thịt lợn rửa sạch, thái miếng. Tất cả cho vào bát, chế đủ nước rồi đem hầm cách thủy chừng 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, ăn nóng.


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Công thức và cách làm 8 Món ăn có Dược thảo dưỡng thai rất tốt

  Công thức và cách chế biến những món ăn có thảo dược giúp dưỡng thai rất tốt từ những thực phẩm quen thuộc như: thịt gà, trứng gà, thịt dê, thịt bò, cá chép...bạn có thể tham khảo các bài thuốc này chi tiết ở dưới. Dongtayy

  Dưỡng thai

  Bài 1: Thịt gà 250g, cao gạc hươu 15g, sâm Cao Ly 8g. Chọn thịt gà mái tơ (nếu có thịt gà ác thì tốt nhất) rửa sạch, lọc bỏ da và mỡ rồi chặt miếng; sâm Cao Ly thái phiến; cao gạc hươu cắt vụn. Tất cả đem hầm cách thủy chừng 3- 4 giờ là được, chế đủ gia vị chia ăn vài lần.

  Bài 2: Trứng gà 2 quả, ngải cứu 20g. Lá ngải cứu rửa sạch, trứng gà luộc chín bóc bỏ vỏ, hai thứ cho vào nồi chế đủ nước, đun to lửa cho sôi rồi dùng lửa nhỏ đun tiếp chừng 1 - 2 giờ là được, cho thêm gia vị, ăn trong ngày, dùng liên tục 7 - 8 ngày.

  Bài 3: Thịt dê 250g, ba kích thiên 15g, đỗ trọng 12g, gừng tươi 5 lát. Thịt de rửa sạch thái miếng, các vị thước rửa sạch, tất cả cho vào nồi hầm nhừ trong 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 4: Thịt bò 250g, đẳng sâm 30g, hoàng tinh 15g, gừng tươi 4 lát. Chọn loại thịt bò tươi mềm (nếu được thịt dê là tốt nhất)  rửa sạch, thái miếng; Các vị thuốc rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa to đun sôi rồi tiếp tục hầm nhừ bằng lửa nhỏ chừng 2- 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 5: Cá chép 1 con nặng chừng 500g, lạc 30g, xích tiểu đậu 24g, gừng tươi 6 lát. Cá chép làm sạch, bỏ nội tạng, đem rán qua; lạc và xích tiểu đậu rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa nhỏ hầm kỹ chừng 2- 3 giờ là được, thêm gia vị, ăn nóng.

  Bài 6: Cá diếc 2 con, lá tía tô 15g, sa nhân 6g,gừng tươi 6 lát. Lá tía tô, sa nhân và gừng tươi rửa sạch, cá diếc mổ bụng, bỏ hết nội tạng, rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa nhỏ hầm thật kỹ chừng 2- 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 7: Thịt thỏ 250g, củ cải đỏ 250g, đẳng sâm 30g, hồng táo 6 quả. Chọn loại thịt thỏ non mềm, rửa sạch, thái miếng; củ cải đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt đoạn; hồng táo bỏ hạt, đẳng sâm rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa to đun sôi rồi hầm thật nhừ bằng lửa nhỏ chừng 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

  Bài 8: Thịt lợn nạc 100g, sâm Cao Ly 10g, a giao 12g. Sâm Cao Ly rửa sạch, thái phiến; a giao thái vụn; thịt lợn rửa sạch, thái miếng. Tất cả cho vào bát, chế đủ nước rồi đem hầm cách thủy chừng 2 - 3 giờ là được, chế thêm gia vị, ăn nóng.