ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP

Vì sức khỏe người Việt


 • Bài thuốc nam điều trị bệnh viêm mũi dị ứng


  Điều trị viêm mũi dị ứng trước tiên phải chứ ý phòng bệnh bằng cách ngăn ngừa những nguyên nhân gây dị ứng. Điều trị cục bồ và điều trị chung toàn thân với bài thuốc nam.

  viêm mũi dị ứng

  Đông y chữa viêm mũi dị ứng

  Điều trị cục bộ: Có thể dùng thuốc xông mũi như: dùng quả bồ kết nước tán nhỏ - hoặc lá lốt phơi khô tán nhỏ thổi vào mũi - dùng hạt nhãn đốt lên khói, dùng ống trúc dẫn khói xông vào mũi.

  Điều trị chung toàn thân: Tùy thuộc vào biểu hiện mà có pháp trị tương ứng. Một số vị thuốc nam có thể kết hợp làm bài thuốc trị chung như:

  Bài thuốc: Vỏ dâu tằm ăn 12g, ké đầu ngựa 12g, tế tân 4g, tân di hoa 4g, kinh giới 8g, kim ngân hoa 4g, rau dấp cá 8g.

  Có thể sắc uống 1 thang nếu thấy có kết quả thì uống liên tục một tuần, lâu lâu tái pháp có thể uống lại.


  Sức khỏe đời sống


  Bài thuốc nam chữa bệnh


  Bệnh ung thư


  Cây thuốc Nam


  Bệnh thường gặp  Tin mới đăng

  CÂY THUỐC VIỆT NAM

  Bạn cần biết


 • Bài thuốc nam điều trị bệnh viêm mũi dị ứng


  Điều trị viêm mũi dị ứng trước tiên phải chứ ý phòng bệnh bằng cách ngăn ngừa những nguyên nhân gây dị ứng. Điều trị cục bồ và điều trị chung toàn thân với bài thuốc nam.

  viêm mũi dị ứng

  Đông y chữa viêm mũi dị ứng

  Điều trị cục bộ: Có thể dùng thuốc xông mũi như: dùng quả bồ kết nước tán nhỏ - hoặc lá lốt phơi khô tán nhỏ thổi vào mũi - dùng hạt nhãn đốt lên khói, dùng ống trúc dẫn khói xông vào mũi.

  Điều trị chung toàn thân: Tùy thuộc vào biểu hiện mà có pháp trị tương ứng. Một số vị thuốc nam có thể kết hợp làm bài thuốc trị chung như:

  Bài thuốc: Vỏ dâu tằm ăn 12g, ké đầu ngựa 12g, tế tân 4g, tân di hoa 4g, kinh giới 8g, kim ngân hoa 4g, rau dấp cá 8g.

  Có thể sắc uống 1 thang nếu thấy có kết quả thì uống liên tục một tuần, lâu lâu tái pháp có thể uống lại.